< Tilbage

Alle Andele har nu fået installeret ny varmeveksler08-10-2016 - 12:00

For nogle er det første gang den nye varmeveksler skal tages i brug hen over vinteren – husk derfor at åbne for varmekredsen til radiatorerne. - Læs hvordan her!

Alle Andele har nu fået installeret ny varmeveksler og det samlede projekt har holdt sig inden for det afsatte budget. For nogle er det første gang den nye varmeveksler skal tages i brug hen over vinteren – husk derfor at åbne for varmekredsen til radiatorerne (dette gøres ved at tage ”flamingo-kassen” af og åbne for den røde ventil (med et grønt mærke) på venstre side; set udefra og ind). Selve temperaturen kan justeres på det elektroniske display (+/- knap) – I de rum, hvor der ønskes varme, bør termostaten på radiatorerne fast stilles på 3 eller 4.

< Tilbage